ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ

ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ( ನೋಂ) ಮಾಹಿತಿ

ನೋಂದಣಿ ಹೆಸರು : ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : BGR-4-00095-2015-16.
ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : KA/2017/0119333
.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 935650
ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಂದಣಿ :10666 

ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಮ :
ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಜಯನಗರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ಬೇಗೂರು).

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ:
ಎಸ್.ಬಿ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ : 07542010010462
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್: ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ

ಸಂಪರ್ಕ8088081008 ಇಮೇಲ್ : hoovinahole@gmail.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್hoovinahole.org

ನೋಂದಣಿ ವಿಳಾಸ :
ನಂಬರ್ 27, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ,ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು -560114.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಛೇರಿ :
ನಂಬರ್ 16, ಜೀವ ಸಂಗಮ ಆಲಯತರಾಸು ರಸ್ತೆಚೈತ್ರ ಮೆಡೋಸ್ ಲೇಔಟ್ಬೇಗೂರು- ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಹೆಚ್. ಪಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಮೀಪಮೈಲಸಂದ್ರಬೆಂಗಳೂರು- 560114.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಚೇರಿ :
ನಂಬರ್ 198, ಬಂಡೆ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ - ಇಕ್ಕನೂರು ರಸ್ತೆಹೂವಿನಹೊಳೆ ಅಂಚೆಹೂವಿನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮಧರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ -577598.