ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ

ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ( ನೋಂ) ಮಾಹಿತಿ

ನೋಂದಣಿ ಹೆಸರು : ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : BGR-4-00095-2015-16.
ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : KA/2017/0119333
ಐ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :7249|ISBN|2017|P

ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಮ : 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಜಯನಗರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ಬೇಗೂರು).

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ: 
ಎಸ್.ಬಿ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ : 07542010010462
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್:
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ

ಸಂಪರ್ಕ: 8088081008 ಇಮೇಲ್ : hoovinahole@gmail.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : hoovinahole.org

ನೋಂದಣಿ ವಿಳಾಸ :
ನಂಬರ್ 27, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ 
ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ, 560114.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಚೇರಿ :
ನಂಬರ್ 16, ತರಾಸು ರಸ್ತೆ, ಚೈತ್ರ ಮೆಡೋಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬೇಗೂರು- ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್. ಪಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಮೀಪ, ಮೈಲಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕಭಾರತ, - 560114.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಚೇರಿ :
ನಂಬರ್ 198, ಬಂಡೆ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ - ಇಕ್ಕನೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಅಂಚೆ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ, ಧರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ,
577598.