ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ


ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ( ನೋಂ) ಮಾಹಿತಿ 
ನೋಂದಣಿ ಹೆಸರು : ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : BGR-4-00095-2015-16.
ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : KA/2017/0119333
ಐ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 935650
ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಂದಣಿ :10666


ಸಂಪರ್ಕ: 8088081008 ಇಮೇಲ್ : hoovinahole@gmail.com 
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : hoovinahole.com


ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಮ :
ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, 
ಜಯನಗರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ಬೇಗೂರು).


ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ: ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಎಸ್.ಬಿ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ : 07542010010462
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್: ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, 
ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ 


ನೋಂದಣಿ ವಿಳಾಸ :
ನಂಬರ್ 27, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ,ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು -560114. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಛೇರಿ :
ನಂಬರ್ 16, ಜೀವ ಸಂಗಮ ಆಲಯ, ತರಾಸು ರಸ್ತೆ, ಚೈತ್ರ ಮೆಡೋಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬೇಗೂರು- ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್. ಪಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಮೀಪ, ಮೈಲಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560114. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಚೇರಿ :
ನಂಬರ್ 198, ಬಂಡೆ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ - ಇಕ್ಕನೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಅಂಚೆ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ, ಧರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ -577598.